Gedragscode Gymnast

Gedragscode voor gymnasten

 1. Steeds tijdig op het afgesproken uur aanwezig zijn voor trainingen opgegeven door de trainer.
   
 2. Steeds de trainer verwittigen indien de gymnast niet aanwezig kan zijn op een training.
   
 3. De trainer vóór de training verwittigen van elke kwetsuur of ongemak.
   
 4. De  trainer groeten bij aankomst in, en bij vertrek uit de club.
   
 5. Waardevolle voorwerpen of geld niet in de kleedkamer of de zaal achterlaten of dit op eigen verantwoordelijkheid.
   
 6. Steeds de orde in de kleedkamers bewaren.
   
 7. Steeds de geschikte kledij dragen.
   
 8. De wedstrijdkledij van de club met zorg te behandelen.
   
 9. Mee helpen het nodige materiaal op te stellen en terug naar de opslagplaats te brengen volgens de richtlijnen van de trainer.
   
 10. Geen obscene, beledigende of racistische taal en/of gebaren gebruiken.
   
 11. Loyaal zijn in zijn/haar gedrag en  zich niet agressief, gewelddadig of spottend gedragen.
   
 12. Aandacht  hebben voor en respecteren van de belangen van de groep.
   
 13. Respectvol en eerlijk zijn.
   
 14. Volledige inzet tonen, alsook motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
   
 15. Trainers respecteren, maar ook de andere gymnasten van de groep/club.
   
 16. De club niet in diskrediet te brengen door onbehoorlijk of onsportief gedragPDF versie Gedragscode 04-05-2020