Gedragscode ouder

Gedragscode als ouder

  1. Gymnasten steeds tijdig naar de trainingen brengen.
    
  2. De trainer op de hoogte te brengen van eventuele problemen waarmee een gymnast geconfronteerd wordt.
    
  3. Belangstelling  tonen voor de sport van hun kind.
    
  4. Op een constructieve manier met de trainer communiceren, maar zijn/haar visie te respecteren.
    
  5. Het kind  vragen er voor te gaan, zijn/haar best te doen, maar vooral om plezier te maken.
    
  6. Geen overdreven druk op het kind zijn/haar schouders te leggen, maar om hem/haar te stimuleren al zijn/haar talenten te ontwikkelen.
    
  7. Het kind respect te leren opbrengen voor de prestatie van de andere gymnasten.
    
  8. Naar de inspanningen van hun kind te kijken bij gelegenheden.
    
  9. Elke vorm van verbaal geweld tegenover andere kinderen, volwassenen en trainers onthouden.
    
  10. Coaching overlaten aan de trainer.
    
  11. Altijd de integriteit van de club te respecteren en te proberen de club op een positieve manier voor te stellen.

   


  PDF versie Gedragscode 04-05-2020