Pest Protocol

Pest Protocol ! 10 Gouden regels

Pesten komt overal voor. Op alle verenigingen en dus helaas ook bij ons.


Pesten komt ook onder alle leeftijden voor, zowel onder kinderen als volwassenen. Pesten kan soms verstrekkende gevolgen hebben en diep ingrijpen. Het onderwerp pesten wordt daarom serieus genomen. Je kan het nooit geheel uitbannen maar een goed verenigingsklimaat en goede afspraken vormen de beste preventie.
We willen graag dat onze vereniging voor alle leden een prettige plek is. Zeker voor onze jeugd.
Daarom hebben we de belangrijkste zaken rondom pesten samengevat in 10 gouden regels.


DE 10 GOUDEN REGELS


1.     Wees vriendelijk voor elkaar,

2.    Laat anderen meedoen en sluit anderen niet buiten,

3.    Als je iets dwars zit, praat erover met degene om wie het gaat,

4.   We accepteren elkaar zoals we er uitzien, anders zijn is leuk,

5.    Een fout maken kan gebeuren, we maken allemaal fouten,

6.   Respecteer elkaars of andermans eigendommen,

7.    Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen,

8.   Laat iedereen in zijn waarde, gebruik geen scheldwoorden,

9.   Help mee de sfeer zo te krijgen en te houden dat iedereen zich prettig voelt en

10.  Als je ziet dat een kind toch gepest wordt, dan vertel je dit aan de trainer. Dat is dan geen klikken.


DE ROL ALS OUDER


Vang je van je kind signalen op die duiden op pestgedrag? Meld het snel bij de trainer en bespreek de situatie samen. Kom ook vaker kijken bij de trainingen om zelf een evenwichtiger beeld te krijgen. Wellicht heeft je eigen kind ook een (klein) aandeel. Wellicht zijn het ook maar kleine plagerijen, die worden uitvergroot. De trainers zijn alert op het signaleren van pestgedrag, maar het is onmogelijk om alles waar te nemen, vooral als het pesten op een stiekeme wijze plaatsvindt. De scholen kunnen er helaas over meepraten.

In ieder geval nemen wij (zowel trainers als bestuursleden) ieder signaal, dat duidt op pesterijen, uiterst serieus.